Browsing Category

ދީން

ފިތުނައިގެ ނުރައްކާތެރިކަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުވަނީ ފިތުނަ ފަސާދައިގެ ހާއްޔަކަށްވެފައެވެ. އެތަކެއް ފިތުނަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެން މަޖުބޫރުވެފައެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އަމިއްލަ އަތްތަކުން ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ހިތި ނަތީޖާއެވެ. މިއަނދަވަޅުން އަރައިގަނެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާޙަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެންނެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސު އިސްލާޙު ކޮށްގެންނެވެ. الله سبحانه وتعالى މުޞީބާތް ޖައްސަވަނީ މީސްތަކުން އިމްތިޙާނު…

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ

ޢަޤީދާ، މިބަސް ނެގިފައިވަނީ اَلْعَقْدُ މިބަހުންނެވެ. އެއީ އެއްޗެއް އައްސައި ގޮށްޖަހައި ބަނދެލުމެވެ. (ޢަރަބިބަހުން މިބަސް ބޭނުން ކުރާނަމަ ބުނާނީ) اِعْتَقَدْتُ كَذَا އެބަހީ: އަހުރެން މިވެނި އެވެނި ކަމެއްގެ މައްޗަށް އަހަރެންގެ ހިތާއި ޒަމީރު ގޮށްޖަހައި ގުޅުވާލައިފީމެވެ. އިންސާނާ ދީނެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައި ޢަމަލު ކުރާ އެއްޗަކީ ޢަޤީދާއެވެ.  ޢަޤީދާއަކީ ހިތުގެ ޢަމަލެކެވެ. އެއީ ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ހިތުގެ…