ޚުތުބާ ކިޔަން އިމާމު މީހާ ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދު ކޮއްލާފައި އިށީނުމެވެ.

ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދު ނުވަތަ މިސްކިތަށް ވަނުމާއި އެކު ކުރާ ދެ ރަކުޢަތަކީ މުސްތަހައްބު ކަމެކެވެ. އެއީ ވާޖިބެއް ނޫނެވެ. ހުކުރު ޚުތުބާ ކިޔަން އިމާމު މީހާ ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދު ކޮއްލާފައި އިށީނުމެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: " جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ…

ބަލިން ނެގެޓިވް ވެވެން އޮތީ ޕޮޒިޓިވް ކޮށް ވިސްނައިގެނެވެ

ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާތެރިކަން މިއަދު މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވެސް ފޯރާފައެވެ. ފުރަމާލެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނުނު ކޯވިޑް 19 ގެ ކޭސް އާއިއެކު މުޅި ރާއްޖެ ބިރުވެރި ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ލޮކްޑައުންވެ ދިވެހިން ދުވަހަކުވެސް އުންމީދު ނުކުރާ ހާލަތަކަށް މުޅި ގައުމު މިވަނީ ގޮސްފައެވެ. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރު ވަމުންދާ ކޭސް ތަކާއި އެކު ދިވެހިންގެ…

ނ. އަތޮޅު ތިން ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އަޅަން ނިންމަވައިފި

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ނ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީ ކުރަން ނިންމާ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އެކަން އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ 10 ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރަންހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.  އަދި ހަ ރަށުގެ ތެރޭގައި ނ.ފޮއްދޫ، ނ.މިލަދޫ، އަދި ނ.މާފަރު ހިމެނެއެވެ. މި…

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ – ހިތި ނިމުން

މުސްލިމު ދެމަފިރައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިއެކެވެ. ދުނިޔޭގައި އޭނާ އެދޭނަމަ އެދޭ އެންމެހާ އުފާތަކާއި އަރާމު އޭނާއަށް ހޯދާ ދެއެވެ. މައިންބަފައިންގެ މުއްސަނދިކަމުގައި، ފައިސާއާއި މުދަލުގައި ފީނާ ފަތަމުން ދިޔަ ޒުވާނާއާއި ވަރުގަދަ އިމްތިޙާނަކާ ކުރިމަތި ލާން ޖެހިއްޖެއެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅޭ ބޮޑުގެއާއި ވަރަށް ކައިރީގައި ހުންނަ މިސްކިތެކެވެ. ޒުވާނާ އެމަގުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެއަކަސް…

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ – ހިތި ނިމުން

މުސްލިމު ދެމަފިރައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިއެކެވެ. ދުނިޔޭގައި އޭނާ އެދޭނަމަ އެދޭ އެންމެހާ އުފާތަކާއި އަރާމު އޭނާއަށް ހޯދާ ދެއެވެ. މައިންބަފައިންގެ މުއްސަނދިކަމުގައި، ފައިސާއާއި މުދަލުގައި ފީނާ ފަތަމުން ދިޔަ ޒުވާނާއާއި ވަރުގަދަ އިމްތިޙާނަކާ ކުރިމަތި ލާން ޖެހިއްޖެއެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅޭ ބޮޑުގެއާއި ވަރަށް ކައިރީގައި ހުންނަ މިސްކިތެކެވެ. ޒުވާނާ އެމަގުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެއަކަސް…