މިލަދޫގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ދާދި ދެންމެއަކު، ނ.މިލަދޫގައި ދެ ސައިކަލެއް ޖެހި، ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، ތިން މީހަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާލިބިއްޖެއެވެ.
މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް 22:30 ހާއިރު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާ ވެފައިވަނީ އަންހެނަކާ، ފިރެހެނަކަށެވެ. އަނިޔާވި ފިރެހެން މީހާ މިލަދޫ ސިއްޚީމަރުކަޒަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ވަނީ ހޭނެތިފައެވެ. މިދެމީހުންވެސް ތިބީ ސައިކަލު ފަހަތު ސީޓުގައެވެ.
އިތުރު ތަފުސީލް އަންނަނީ…..

ޚިޔާލް ފާޅުކުރަށްވާ