18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީ ބޯފަޅާލައިފި
ހެންވޭރު އަޑިޕާކު ސަރަހައްދުގައި މިރޭ އިރާކޮޅު 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުއްޖަކަށް ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ދަނޑިބުރިއެއް ކަހަލަ އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ އެ ކުއްޖާގެ ބޯ ފަޅާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަށް...
ތޮޅެންދޫ މީހުން ކެނދިކުޅުދޫއަށް ބަދަލުކުރުން
އަބްދުﷲ ސަޢީދު- ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަށްރަށް ފަޅުކޮށް، އެހެން ރަށްރަށަށް މީހުން ބަދަލުވުމަކީ އަންޒަމާނުއްސުރެ ހިގަމުންދާ...
ނ.އަތޮޅުން ރުކުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ބޭރުކުރުން މަނާކޮއްފި
ރުކު މަޑީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ “ހިސްޕިޑް ބީޓްލް” ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ގިނަ ރައްތަކެއްގައި އާދަޔާ...
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ނ.އަތޮޅުގެ ފުރަތަމަ މެމްބަރު
އަބްދުﷲ ސަޢީދު 23 ސަޢުބާން 1351 (22 ޑިސެމްބަރު 1932) ގައި އިޢުލާން ކުރެވުނު...
ނ.އަތޮޅުގައި ލައިސަންސް ކާޑު ހަދައިދޭން ފަށައިފި
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލައިސަންސް ކާޑު ހަދައިދިނުން ނ.އަތޮޅުގައި ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ނ.މަނަދޫގައި މިރޭ 22:00 ގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ޚިދުމަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ...
އެކްސްޕްރެސް ދަތުރުތައް އަގު ހެޔޮކޮށްފި
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ދެމުން އަންނަ އެކްސްޕްރެސް ލޯންޗްގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުކުރިތާ މަހެއް ނުވަނީސް 25ރ. އަށް ކުޑަކޮށްފި އެވެ....
ޑެންގީ ހުމަށް ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮއްފި
މިދުވަސްވަރަކީ އާއްމު ގޮތެއްގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރުން އިތުރުވާ ދުވަސްވަރަކަށްވާތީ އެކަމަށް ރައްކާތެރިވާން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން (އެޗްޕީއޭ) އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެ އެޖެންސީން ނެރުނު ހެލްތް...
ވަތަނިއްޔާ ރީބްރޭންޑްކޮށް "އޫރީދޫ" އަށް ބަދަލްކޮއްފި
ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްދޭ ދެވަނަ ކުންފުނި “ވަތަނިއްޔާ” ، އަށް އަހަރު ފަހުން ރީބްރޭންޑް ކޮށް “އުރީދޫ” ގެ ނަމަށް ބަދަލްކޮއްފިއެވެ. ވަތަނިއްޔާ ރީ ބްރޭންޑް ކުރީ...
އިންޑިޔާގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ހައްޔަރު ކޮއްފި
އިންޑިޔާގެ ތްރިވަނަންތަ ޕޫރަމްގައި ދިވެހި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮއްފިއެވެ. މާލެއަށް ނިސްބަތްވާ އައިޝަތު ޝިހާމާ ނަމަކަށް ކިޔާ  އެއަންހެން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ ފޮރިނާސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އެމެންޑްމެންޓު އެކްޓާއި،...